Nhạc Chuông Vọng Cổ Chữ C – Nhật Cường

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

Vọng Cổ Chữ C – Nhật Cường

109 Tải về    910 Nghe
00:00

Lời nhạc chuông Vọng Cổ Chữ C

Chiều……… chiều, cô châu chơi cò cò cạnh chuồng chó của chị Chuối Chiên chọt cây cỏ cây chuối cay cao cây chanh cây chôm chôm cây cao câ…….y cóc.
Chơi cò cò chán cô Châu chẳng chịu chơi cầm ……. cà cổ con chó, con chó chịu con ch……..ó cười, con chó chơi cắt cướt cạ chân cô Châu con chó chà chà.
Cô Châu chẳng chịu chơi cú con chó cố…c con chó chạy cầu cứu chị Chuối chiên. Chị Chuối Chiên chử cô châu cà chớn,cà chua, cà chảo.
cô Châu chỉ chị Chuối Chiên chị câm, chị cút, coi chừng chị chết còn chửi cha chửi cô chửi cậu chửi chồng chị Chuối Chiên.
Chị Chuối Chiên chẳng chửi chậm chạp cầm cây chặt chưn cô Châu, cô Châu cầm cuốc cuốc cúp càng cổ chị Chuối Chiên, Chị chuối chiên cắn cô châu,
cô Châu cạp chị Chuối chiên, chị chuối chiên chỉa chỉa chân cô Châu, cô Châu chạy có cờ còn chị chuối chiên cổng con chó con, con chó cười chúm chím