Nhạc Chuông Túy Hồng Nhan – Tân Thủy Hử

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

Túy Hồng Nhan – Tân Thủy Hử

45 Tải về    771 Nghe
00:00

Nhạc phim Túy Hồng Nhan – Tân Thủy Hử

Thể hiện: Luu Y Doa

Thể loại: Nhạc phim

Lời nhạc chuông Túy hồng nhan:

lá là là lá la là la…
là á lá là lá la…
lá a là lá la là là lá la…
lá a à á a hà ha …
hà há há a a à à a …
há a ha à hà ha hà…
là á là há á la là…
lá la lá là la…
há a há à hà a à…
há à há a hà há a…