Nhạc Chuông Selfish – Future, Rihanna

Selfish – Future, Rihanna

12 Tải về    141 Nghe
00:00 00:00

Lời Nhạc Chuông Selfish – Future, Rihanna:

I’ll be selfish
Let’s be selfish
Ohh, ohh
Yeah, yeah
Ooooh, oooo-oooo-oooh
I’ll be selfish
Let’s be selfish
Let’s be
Let’s be selfish
Yeah, yeah

Stay

Nhạc Quốc Tế
6 tải về
185 nghe