Nhạc Chuông Nhạc Chuông Tên Uyên

Nhạc Chuông Tên Uyên

3 Tải về    119 Nghe
00:00 00:00

Lời Nhạc Chuông Tên Uyên:

Tôi cất tiếng hát gọi tên bạn Uyên thân yêu bạn có nghe, tôi đang chờ mong được nghe bạn nói, hãy nhấc máy nghe sao còn chờ thêm giây phút nào, hãy nhấc máy đi bạn thân yêu nào.