Nhạc Chuông Người Lạ Hợp Cạ – Lê Thiện Hiếu

00:00

Lời Nhạc Chuông Người Lạ Hợp Cạ:

Và thế là từ những chuyến đi
Grab tới muôn nơi
Mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ
Ôi nhiều bạn bè hợp cạ quá
LÀ LA LÁ
Và thế là từ những chuyến đi
Grab tới muôn nơi
Mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ
Ôi nhiều bạn bè hợp cạ quá

Hứa – Khang Duy

Nhạc Trẻ
25 tải về
194 nghe