Nhạc Chuông Mừng Tuổi Mẹ – Quang Lê

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

Mừng Tuổi Mẹ – Quang Lê

69 Tải về    742 Nghe
00:00

Lời nhạc chuông Mừng Tuổi Mẹ

Mỗi mùa xuân sang 
Mẹ tôi già thêm một tuổi. 
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. 
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, 
tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. 
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. 
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ