Nhạc Chuông Một Mũi Tên Trúng Bia – Tạ Đình Phong

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

00:00

Nhạc chuông Một Mũi Tên Trúng Bia

变出双倍魔法黑变光单变双 
是一加一的双重力量爱得双向 
还发挥双倍坚决不怕风不怕霜 
这力量就像是不可思议奇人奇事是神奇技俩 
我对你牺牲你也有牺牲 
同样发觉奋斗有了方向彼此的理想 
我对你偏心还是你对我偏心 
无论哪个要与你作比较都相当渺小 
我为你偷偷心动感觉神情凝重 
你也被我真心感动面临失控 
像一击即中 
变出双倍魔法黑变光单变双 
是一加一的双重力量爱得双向 
还发挥双倍坚决不怕风不怕霜 
这力量就像是不可思议奇人奇事是神奇技俩 
还变出双倍魔法黑变光单变双 
是一加一的双重力量爱得双向 
还发挥双倍坚决不怕风不怕霜 
这力量就像是不可思议奇人奇事 
是神奇技俩