Nhạc Chuông Hỏi Thế Gian Tình Yêu Là Gì? – Đồng Lệ

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

00:00

Lời Nhạc chuông Hỏi Thế Gian Tình Yêu Là Gì?

红尘自有痴情者 
莫笑痴情太痴狂 
若非一番寒澈骨 
那得梅花扑鼻香 
问世间情为何物 
只教人生死相许 
看人间多少故事 
最消魂梅花三弄 
(白:) 
“梅花一弄 断人肠” 
“梅花二弄 费思量” 
“梅花三弄 风波起” 
“云烟深处 水茫茫” 
红尘自有痴情者 
莫笑痴情太痴狂 
若非一番寒澈骨 
那得梅花扑鼻香 
问世间情为何物 
只教人生死相许 
看人间多少故事 
最消魂梅花三弄 
问世间情为何物 
只教人生死相许 
看人间多少故事 
最消魂梅花三弄