Nhạc Chuông Có Một Cô Gái – Triệu Vy

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

Có Một Cô Gái – Triệu Vy

122 Tải về    1,091 Nghe
00:00

Lời nhạc chuông Có Một Cô Gái

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪 
也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯 
还曾山山水水敢爱敢恨走四方 
整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪 
也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯 
还曾山山水水敢爱敢恨走四方 
更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场 
我就是这个姑娘 
有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张 
有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂 
没事弹弹琵琶反正醒著也是醒著 
没事打扮打扮反正闲著也是闲著 
嘿整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪 
也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯 
还曾山山水水敢爱敢恨走四方 
整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪 
也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯 
还曾山山水水敢爱敢恨走四方 
更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场