Nhạc Chuông Bốn Bể Ước Thề – Nhạc phim Tân Thủy Hử

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

00:00

Nhạc chuông Bốn bể ước thế

Thể hiện: Mao A Mẫn

Thể loại: Nhạc phim

Lời nhạc chuông Bốn bể ước thế:

Giang sơn đẹp như tranh vẽ …
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa …
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay , trang nam tử uống bừng nhiệt huyết …
Giang sơn đẹp như tranh vẽ !
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa …
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay , trang nam tử uống bừng nhiệt huyết …
Sơn trại hơn cả nhà ta , đốt đèn đem rượu duyệt ba quân .
Huynh đệ thân hơn cả tình thân …