Nhạc Chuông Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Chế (Táo Quân 2016)

Tải Nhạc Chuông Miễn Phí Hay Nhất

00:00

Lời nhạc chuông Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Chế (Táo Quân 2016)

Nào mình cùng quay các Táo ơi 
Quay tới, quay lui đi nào 
Dù có quay nhanh hay chậm 
Vẫn không vào ô tham nhũng. 

Nào mình cùng quay đi Táo ơi 
Ta hãy quay nhanh tay vào 
Dù có quay nhanh thế nào 
Vẫn luôn trong sạch mà. 

Là là la lá lá lá… 
Nào mình cùng quay quay quay 
Cứ quay đi nào nào nào 
Hãy quay nhanh vào vào vào 
Sẽ không quay vào ô tham nhũng 
Là la lá lá lá…